Jaunumi

 

20.09.2018: Projektā Read2do.eu  "Teorētisko zināšanu praktiskais pielietojums" safilmēti jau 75 mācību video

Gandarīti ziņojam, ka uz šo brīdi esam uzfilmējuši 75 mācību video fizikā un ķīmijā. Līdz gada beigām ieplānots doties uz Igauniju, lai uzfilmētu vēl trīs skolnieku veidoto scenāriju video. Esam ļoti priecīgi par paveikto un īpaši par sadarbību ar skolotājiem un skolēniem.
Turpinām strādāt pie esošajiem, safilmētajiem video, lai tos samontētu, tulkotu un veiktu to pēcapstrādi, kā arī plānojam atlikušo scenāriju filmēšanu.
Īpaši lielu paldies sakām Preiļu 1.pamatskolas skolotājai Lailai Vibornā un viņas radošajiem, pozitīvajiem jauniešiem par līdzdarbošanos un vēlmi iesaistīties.
Biedrības “Vidzemes inovāciju instruments” Erasmus+ programmas īstenoto projektu “The practical usage of your theoretical knowledge” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekta attīstības gaitai var sekot projekta Facebook lapā “read2do” un Instagram “read2do”, kā arī visa projekta mājas lapā www.read2do.eu.

25.05.2018: Projekta "Teorētisko zināšanu praktiskais pielietojums" ietvaros safilmēti 41 skolotāju un 7 bērnu veidoto video

Ar lielu prieku ziņojam, ka esam uzspējuši safilmēt 41 skolotāju veidoto video un 7 bērnu veidotos. Jūnija sākumā esam ieplānojuši doties uz Lietuvu, kur tiks uzņemti 5 bērnu veidotie video. Esam gandarīti par līdz šim paveikto. Vasaru plānots pavadīt strādājot pie esošajiem, safilmētajiem video, lai tos samontētu, tulkotu un veiktu to pēcapstrādi un, jau rudenī atgriezīsimies filmēšanas laukumā gan Latvijā, gan Igaunijā.
Paldies liels sakām Skrundas vidusskolas skolotājai Inesei Pickainei un viņas palīgam Annai Lankovskai, Lubānas vidusskolas skolotājai Inesei Sondarei un viņas talantīgajiem jauniešiem par līdzdarbošanos. Paldies arī Ogres 1.vidusskolai un īpaši skolotājiem Edijam Freimanim un Inesei Orbidānei.
Biedrības “Vidzemes inovāciju instruments” Erasmus+ programmas īstenoto projektu “The practical usage of your theoretical knowledge” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekta attīstības gaitai var sekot projekta Facebook lapā “read2do” un Instagram “read2do”, kā arī visa projekta mājas lapā www.read2do.eu.

18.09.2017: Geotask.eu, jauna mācību platforma!

Pateicoties Eiropas Savienības Erasmus+ programmai Biedrība “Vidzemes inovāciju instruments” sadarbībā ar Karlda Uhisgumnaasium (Igaunija) un Siauliu r. Meskuiciu gimnazija (Lietuva) ir izstrādājusi interaktīvu mācību platformu “GeoTask” ar mērķi padarīt 7.-9.klašu audzēkņiem mācīšanās procesu daudz aizraujošāku un interesantāku.

Geotask.eu lietojama ikvienam interesentam – skolēniem, skolotājiem, tiem, kuri vēlas atsvaidzināt savas zināšanas, kā arī tiem, kuri vēlas jautri pavadīt laiku draugu un ģimenes lokā. Mācību platforma ietver matemātikas, fizikas un ķīmijas uzdevumus, kurus atrisinot tiek iegūta slēpņa koordināta. Iegūstot koordinātu, lietotājs var uzsākt spēli “Geocaching”, jeb “Slēpņošana”. Šādā veidā zināšanas tiek iegūtas caur spēli un mācīšanās process padarīts daudz interesantās un saistošāks ikvienam, īpaši skolas vecuma bērniem.

Projekts īstenots Baltijas valstīs, kas dod iespēju geotask.eu lietot latviešu, lietuviešu, igauņu un angļu valodās.

Interaktīvi mācību materiāli ļauj sasniegt augstākus mācību rezultātus, kā arī padarīt mācību procesu ne tikai noderīgu, bet arī izklaidējošu un aizraujošu. Interaktīvu mācību materiālu izmantošana skolās kļuvusi par ierastu un iecienītu mācību metodi daudzās Eiropas un citās pasaules valstīs.

Biedrība “Vidzemes inovāciju instruments” jau iepriekš veiksmīgi īstenojusi ar izglītību saistītus projektus kā arī piedalījusies projektos kā sadarbības organizācija. Reģistrējies geotask.eu un izmanto zināšanas, lai dotos piedzīvojumā. Aktualitātēm iespējams sekot Facebook, Instagram un Twitter kontos.

14.08.2016: Izstrādās interaktīvu materiālu dabaszinātņu priekšmetu apgūšanai

Biedrība “Vidzemes inovāciju instruments” kopā ar Karlda Uhisgumnaasium un Siauliu r. Meskuiciu gimnazija ir uzsākusi interaktīvas mācību platformas “Veiksmes koordinātas” izstrādi, lai mācību procesu 7.-9.klasēs padarītu aizraujošāku.
Projekta ietvaros ir plānots izveidot internetā bāzētu un visiem pieejamu apmācību e-platformu, kas saturēs 7.,8. un 9. klasei piemērotus fizikas, ķīmijas un matemātikas uzdevumus, kuru izveide tiks balstīta uz šo klašu obligāto apmācību programmas ietvaros apgūtajām zināšanām, lai to atrisināšanas laikā tiktu nostiprinātas iegūtās zināšanas, tiktu nodrošināta skolēniem saistoša un interesanta mācību vielas apguve, kā arī tiktu nodrošināta dažādu mācību priekšmetu mijiedarbība un transversālo prasmju attīstība, jo uzdevumu risināšanas gaitā tiks veicināta svešvalodu apguve, kā arī attīstītas informācijas tehnoloģiju zināšanas​. ​​
Projekta autori uzsver, ka interaktīvi mācību materiāli ļauj sasniegt augstākus mācību rezultātus, kā arī padarīt mācību procesu ne tikai noderīgu, bet arī izklaidējošu. Interaktīvu mācību materiālu izmantošana skolās kļuvusi par ierastu un iecīnītu mācību metodi daudzās Eiropas un citās pasaules valstīs. Interaktīvā platforma būs pieejama arī citiem interesentiem un projekta autori ir pārliecināti, ka uzdevumu atrisināšana ļaus uzzināt daudz jauna par Latviju ne tikai skolēniem, bet arī citiem interesentiem.
​Mācību materiāla izmantošana skolās tiks uzsākta 2018. gada rudenī, tomēr jau šogad būs pieejama platformas testa versija, kas ļaus pilnveidot lietotāju pieredzi.
Projekta attīstības gaitai var sekot projekta Facebook lapā “Veiksmes koordinātas”, kā arī citos sociālajos tīkos.
Biedrības “Vidzmes inovāciju instruments” Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Through interactive basic to additional knowledge” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.